Het huren van een scootmobiel kan een hele goede oplossing zijn wanneer u weet dat het voor tijdelijk gebruik is. Dat scheelt u in de kosten voor aanschaf, maar ook voor onderhoud- en reparatie.
Bij Zorgparkroosendaal kunt u zowel voor korte als voor langere periode een scootmobiel huren.

Het tarief voor de huur van een scootmobiel in standaard uitvoering. € 30,00 per week inclusief btw.

Wij gaan uit van een minimale huurperiode van 1 week
Waarborg € 100,00

Huurvoorwaarden nr.:4016

De in huur gegeven scootmobiel blijft ten alle tijden eigendom van de Zorgpark Roosendaal.

Tenzij door middel van aantekening daarvan door de Zorgpark Roosendaal op de huurovereenkomst anders blijkt heeft u de scootmobiel in deugdelijke staat ontvangen.

Zolang de scootmobiel in uw bezit is, zult u daar zorgvuldig mee omgaan en de scootmobiel in goede staat houden.

U draagt er zorg voor dat de scootmobiel bij het einde van de huurovereenkomst in
goede en deugdelijke en schoongemaakte staat door u aan Zorgpark Roosendaal wordt terugbezorgd.

Kosten van herstel van gebreken of beschadigingen aan de scootmobiel anders dan
gevolg van slijtage in verband met normaal gebruik, die bij het einde van de huurovereenkomst worden geconstateerd, komen voor uw rekening.

De scootmobiel is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik; u mag de scootmobiel derhalve niet aan andere in gebruik geven of door andere laten gebruiken.

Zorgpark Roosendaal is steeds bevoegd de huurovereenkomst tussentijds door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien na gebrekenstelling met in achtneming van de termijn van zeven dagen u een of meer verplichtingen jegens de Zorgpark Roosendaal niet nakomt.

De stalling van de scootmobiel dient overdekt en droog te zijn.

Huurtermijnen
Er wordt uitgegaan van wekelijkse huurtermijn ,na deze termijn is verlenging mogelijk.

Indien de huurder niet instaat is zelf het vervoer van de scootmobiel te verzorgen dan
kan Zorgpark Roosendaal dit vervoer verzorgen, hiervoor wordt een bedrag aan vervoerskosten berekend.

Waarborg
Voor het gehuurde product dient een waarborsom betaald worden.Na controle van de scootmobiel vindt terugbetaling van de waarborg plaats.

De huur en waarborgsom zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, contant of bij overschrijving op rekening.

Incasso
Alle incasso en ander kosten van rechtsbijstand die Zorgpark Roosendaal met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst moet maken zijn voor uw rekening.

Aansprakelijkheid
In geval van vermissing of beschadiging ten gevolge van onzorgvuldig gebruik dan wel met opzet, wordt de nieuwprijs of de reparatiekosten in rekening gebracht.

Eigen Risico
Het gebruik van de scootmobiel is voor eigen risico.

Voor het huren van een scootmobiel dient mogelijk een certificaat rijvaardigheid behaald te worden
dit ter beoordeling door de instructeur van Zorgpark Roosendaal.

De huurvoorwaarden
Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 4016 en liggen ter inzage bij Zorgpark Roosendaal.