Veilig met een scootmobiel aan het verkeer deelnemen is niet
voor iedereen even gemakkelijk. Wanneer u zich onzeker
voelt voor het rijden op een scootmobiel kunt u contact
opnemen met Zorgpark Roosendaal. Het kan ook zijn dat u bent
doorverwezen om lessen te volgen, voordat er een beslissing
wordt genomen over uw scootmobiel aanvraag.

De rijlessen
De lessen vinden plaats op onze vestiging Parklaan 79 4702 XB Roosendaal.
De eerste les start met een kennismakingsgesprek om uw situatie
en wensen te bespreken. Tijdens de rijlessen oefent u technische
vaardigheden, zoals de bediening van een scootmobiel en
opritten en bruggen op en afrijden. Daarnaast oefent u in het
verkeer met kijken, verkeersinzicht en het toepassen van de
verkeersregels. In verband met uw veiligheid gebruikt de
instructeur een ‘stopknop’. Het aantal benodigde lessen
verschilt per persoon. Wanneer u veilig met de scootmobiel aan
het verkeer kunt deelnemen stoppen de rijlessen. Soms adviseert
de instructeur om niet (meer) met de scootmobiel aan het
verkeer deel te nemen.

Bij aanvragen van een scootmobiel in het kader van de WMO verzorgt de Stichting al geruime tijd oefensessies in opdracht van de gemeente Roosendaal.
De lessen bestaan uit 3 oefensessies van een 1 uur, hierbij wordt de cliënt door middel van een toetsinstrument op rijvaardigheid getest. Bij deze oefensessies wordt de cliënt eveneens getest op zintuiglijke functies die noodzakelijk worden geacht voor de rijvaardigheid van een scootmobiel gebruiker.

De Stichting heeft nu ook de mogelijkheid om ook cliënten in West Noord Brabant van dienst zijn, door het verzorgen van scootmobiel oefensessies.
De scootmobiel oefensessies worden bij voorkeur in een opeenvolgende periode van 3 dagen verzorgd. Er wordt hierbij dan ook een advies uitgebracht worden over het type scootmobiel en de hierbij benodigde aanpassingen. Na afloop van de oefensessie zal aan cliënt een certificaat rijvaardigheid scootmobiel worden uitgereikt.